Αποτελέσματα 1ης ημέρας Πανελληνίου Πίστας Ε-Ν-Π-Κ