Νομοθεσία

Home » Νομοθεσία

Άρθρο 34.Ν 2725/1999 Προνόμια διακριθέντων αθλητών

Προνόμια διακριθέντων αθλητών

ΥΑ 165090/14.4.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1670/23.4.2021)

Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικού σωματείου.

ΚΥΑ 192483/27.4.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1826/5.5.2021)

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση αθλητικών σωματείων λόγω κορωνοϊού

ΥΑ 168038/15.4.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1593/20.4.2021)

Στοιχεία Ηλεκτρονικού Μητρώου
Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2021

Ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2021)

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ

Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021)
Άρθρο 90
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης αθλητικών σωματείων μέχρι 30.6.2021
Άρθρο 118
Αναβολή κατάταξης αθλητών που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα
Άρθρο 119
Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης της ΓΓΑ σε αθλητικά σωματεία