Νομοθεσία

ΦΕΚ Α’ 0241/23.12.2022

Παράταση Ισχύος Αδειών Προπονητών και Παράταση Προθεσμίας Τροποποίησης Καταστατικών αθλητικών σωματείων.

ΥΑ 165090/14.4.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1670/23.4.2021)

Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικού σωματείου.

Ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2021)

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ

Άρθρο 34.Ν 2725/1999 Προνόμια διακριθέντων αθλητών

Προνόμια διακριθέντων αθλητών

ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΕΕΘΑ 3-2018

Χαρακτηρισμός Αθλητών ως Επίλεκτοι  (Στελέχη και Οπλίτες)