Νομοθεσία

Άρθρο 34.Ν 2725/1999 Προνόμια διακριθέντων αθλητών

Προνόμια διακριθέντων αθλητών

ΥΑ 165090/14.4.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1670/23.4.2021) Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικού σωματείου.
ΚΥΑ 192483/27.4.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1826/5.5.2021) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση αθλητικών σωματείων λόγω κορωνοϊού
ΥΑ 168038/15.4.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1593/20.4.2021) Στοιχεία Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2021
Ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2021) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ
Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021) Άρθρο 90:Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης αθλητικών σωματείων μέχρι 30.6.2021. Άρθρο 118: Αναβολή κατάταξης αθλητών που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Άρθρο 119:Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης της ΓΓΑ σε αθλητικά σωματεία