HomeΑνακοινώσεις προς ΣωματείαΕπαναληπτική προκήρυξη για το αθλητικό υλικό της Ε.Ο.Π. για το 2016

Επαναληπτική προκήρυξη για το αθλητικό υλικό της Ε.Ο.Π. για το 2016

Αγαπητοί κύριοι,

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) η οποία έχει σύμφωνα με τον Νόμο την αποκλειστική ευθύνη της λειτουργίας του αθλήματος και της οργάνωσης και διεξαγωγής όλων των αγωνιστικών εκδηλώσεων των Εθνικών Ομάδων Ποδηλασίας, προκηρύσσει, με βάση τον Κανονισμό Προμηθειών της Ε.Ο.Π. και την από 31/3/2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Χορηγό της Ομοσπονδίας στην κατηγορία του Επίσημου Προμηθευτή Ποδηλατικού Υλικού για τις Εθνικές Ομάδες Ποδηλασίας, όλων των κατηγοριών και των τεσσάρων αθλημάτων (Πίστας, Δρόμου, Ορεινής Ποδηλασίας, BMX), για την χρονική περίοδο από 20/4/2016 έως 31/12/2016. Σε συνέχεια της από 15/2/2016 πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την οποία ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, η παρούσα επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς σε συνδυασμό με χορηγικό πρόγραμμα προμηθευτή ποδηλατικού υλικού έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος λόγω του ότι οι επίμαχες αγωνιστικές υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων Ποδηλασίας ιδίως εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016 κατέστησαν γνωστές μόλις στις 10/2/2016 κατόπιν σχετικών αναρτήσεων των διοργανωτών και εξετάσεως της αναγκαιότητας συμμετοχής σε κάθε αγώνα από τους Εφόρους Εθνικών Ομάδων και τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές με βάση και την αιτηθείσα από την Ε.Ο.Π. επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος και οι υποχρεώσεις μετακινήσεων των Εθνικών Ομάδων Ποδηλασίας.

Η Ε.Ο.Π. σας καλεί να απαντήσετε το αργότερο μέχρι τις 18/4/2016 και ώρα 13:30, με συστημένη επιστολή σας ή έγγραφη κλειστή προσφορά σας, που θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο της γραμματείας της Ε.Ο.Π., για τη θετική ή αρνητική τοποθέτησή σας στην συγκεκριμένη πρότασή μας. Οι προσφορές που κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Ε.Ο.Π. ή που φθάνουν ταχυδρομικά στα γραφεία της Ε.Ο.Π. μετά την ορισθείσα ημερομηνία δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18/4/2016 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Ε.Ο.Π. στο Μαρούσι (Λεωφ. Σπ. Λούη, Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο Ο.Α.Κ.Α., Τ.Κ. 151 23, τηλ. 210 6859788, Φαξ : 210 6859739), ενώπιον της ορισθείσης Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών της Ε.Ο.Π. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι, που υπέβαλαν προσφορές.Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να απευθυνθούν στον υπάλληλο της Ε.Ο.Π. κ. Κώστα Καραγεωργίου τηλ. 210-6859788.

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.

Η Ε.Ο.Π. η οποία έχει σύμφωνα με τον Νόμο την αποκλειστική ευθύνη της λειτουργίας του αθλήματος και της οργάνωσης και διεξαγωγής όλων των αγωνιστικών εκδηλώσεων των Εθνικών Ομάδων Ποδηλασίας, αναλαμβάνει απέναντι στην “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

 1. Η Ε.Ο.Π. θα ανακηρύξει την “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” «Επίσημο Προμηθευτή – Χορηγό της Ε.Ο.Π.» και θα αναλάβει την υποχρέωση της δημόσιας προβολής και διαφήμισης της δεύτερης των συμβαλλομένων, όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω :

Α. Η Ε.Ο.Π. θα αναλάβει την υποχρέωση της προβολής και διαφήμισης της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” σε εθνικό επίπεδο, μέσα από όλα τα αθλήματα, πρωταθλήματα και δραστηριότητες που διοργανώνει αποκλειστικά η Ε.Ο.Π.

Β. Η Ε.Ο.Π. θα αναλάβει την υποχρέωση να προβάλει την “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με τους παρακάτω αναφερόμενους τρόπους: α. Προβολή του εταιρικού λογοτύπου της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”, στο επιστολόχαρτο και τον φάκελο αλληλογραφίας της Ε.Ο.Π., στη φανέλα του Πρωταθλητή Ελλάδας για κάθε κατηγορία και για τα τέσσερα αθλήματα (δρόμος, πίστα, ορεινή ποδηλασία, BMX), και τέλος στα νούμερα των ποδηλατών (στην πλάτη) για το άθλημα του MTB. β. Προβολή του λογοτύπου της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”, σε κάθε αγώνα και εκδήλωση της Ε.Ο.Π. και συγκεκριμένα : 1β. Στα πανό προβολής των αγώνων. 2β. Στις αφίσες προβολής και τις κάρτες διαπίστευσης. 3β. Στο ταμπλό της συνέντευξης τύπου. 4β. Στο ταμπλό απονομής βραβείων στους νικητές. γ. Προβολή της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” με τέσσερις (4) πινακίδες μεγέθους 3μ.x1μ. στους Εθνικούς και Διεθνείς αγώνες Δρόμου της Ε.Ο.Π., δηλαδή Πρωταθλήματα και Γύρους, συμπεριλαμβανομένου και του Γύρου Ελλάδος Ανδρών και Εφήβων, καθώς και στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τους Διεθνείς Αγώνες Πίστας, Δρόμου, Mountain bike και BMX της Ε.Ο.Π. δ. Η Ε.Ο.Π. επιφυλάσσεται και διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής ή ματαίωσης αγώνων, που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Γ. Επίσης η Ε.Ο.Π. θα προσφέρει τις εξής ευκαιρίες προβολής : α. Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση μέσα στο πρόγραμμα των αγώνων – Bulletin (όταν αυτό εκδίδεται). β. Ηχητική διαφήμιση από τα μεγάφωνα των αγώνων. γ. Δικαίωμα τοποθέτησης διαφημιστικού περιπτέρου στους χώρους των αγώνων. δ. Δικαίωμα διανομής διαφημιστικού υλικού στο κοινό. ε. Δικαίωμα ειδικών εκδηλώσεων στους αγώνες.

Δ. Τέλος, θα παραχωρηθεί στην “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” η δυνατότητα δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας, μέσω: α. Προσκλήσεων – εισιτηρίων για τους αγώνες της Ε.Ο.Π. β. Βράβευσης της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” στην ετήσια εκδήλωση της Ε.Ο.Π.

Ε. Η Ε.Ο.Π. θα αναλάβει το κόστος κατασκευής του διαφημιστικού υλικού σε όλες τις περιπτώσεις προβολής της εταιρείας που περιλαμβάνονται στις παραγράφους Γ (α-β-γ), Δ (α-β) και Ε (α-β), ενώ η εταιρεία θα αναλάβει την υποχρέωση παροχής του διαφημιστικού υλικού και των αναγκαίων πληροφοριών σε όλες τις περιπτώσεις και ιδίως σε αυτές που αναφέρονται στο Δ (α-β), καθώς και τα έξοδα για τις περιπτώσεις Δ (γ-δ-ε).

 1. Η αποπληρωμή των εκδιδόμενων τιμολογίων από την “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” προς την Ε.Ο.Π., θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή τους και με την προϋπόθεση της είσπραξης της αντίστοιχης τριμηνιαίας δόσης επιχορήγησης της Ε.Ο.Π. από την Γ.Γ.Α.

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”

 1. Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε αντάλλαγμα των πιο πάνω υπηρεσιών της Ε.Ο.Π. και για τα δικαιώματα προβολής και διαφήμισης που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους θα καταβάλει συνολικά στην Ε.Ο.Π., για το χρόνο διάρκειας αυτής της σύμβασης, χορηγία σε είδος ή οικονομικό αντίτιμο ή συνδυασμό των δύο, το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στην έγγραφη προσφορά, που θα αποσταλεί στην Ε.Ο.Π. με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Ομοσπονδίας, ή θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Ε.Ο.Π., όπως προβλέπει το αρχικό κείμενο του παρόντος. Το ύψος της προτεινόμενης χορηγίας από την κάθε εταιρία δεν έχει κανένα περιορισμό από την Ομοσπονδία και φυσικά θα ληφθεί υπόψη από την τριμελή Επιτροπή Προμηθειών της Ε.Ο.Π., στην κατοχύρωση της συμφερότερης προσφοράς.
 2. Η προμήθεια του ποδηλατικού υλικού σε όλη τη χρονική διάρκεια του 2016 θα γίνεται σύμφωνα με την χονδρική τιμή του τιμοκαταλόγου της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”, ο οποίος θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης .
 3. Η παράδοση του ποδηλατικού υλικού θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά από την “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το χρόνο παραγγελίας του από την Ε.Ο.Π.
 4. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει τα ζητούμενα από την Ε.Ο.Π. ποδηλατικά υλικά στους παραπάνω χρόνους και με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, τότε η Ομοσπονδία κατ’ εξαίρεση θα μπορεί να απευθυνθεί στην ευρύτερη Ποδηλατική αγορά.
 5. Το προϋπολογιζόμενο ύψος της προμήθειας του ποδηλατικού υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτό η προσφερόμενη έκπτωση, ανέρχεται σε 20.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν επιχειρήσεις παραγωγής ή και εμπορίας ή και εισαγωγής αθλητικού ποδηλατικού υλικού. α. Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί που κατοικούν στην Ελλάδα και που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα κατά το έτος 2016. β. Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένα στο Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της έδρας τους, Ενώσεις και Κοινοπραξίες προμηθευτών. γ. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι των φυσικών ή νομικών προσώπων. δ. Οι συνεταιρισμοί που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ε.Ο.Π.

Ι. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορές οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά : Α. Οι Έλληνες πολίτες : α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατο. Από αυτό πρέπει να προκύπτει ότι ο προμηθευτής δεν έχει καταδικαστεί από Ελληνικά δικαστήρια σε ποινή συνεπαγόμενη τις εκπτώσεις των άρθρων 59 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, καθώς και για τέλεση αδικημάτων περί την περιουσία ή αδικημάτων σχετικών με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του προμηθευτή. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για τρεις (3) μήνες από την έκδοσή του. γ. Πιστοποιητικό του επιμελητηρίου της περιοχής όπου ασκούν το επάγγελμά τους, με το οποίο βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα αυτών και η άσκηση αυτού, εντός του έτους 2016. δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. ε. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

Β) Οι αλλοδαποί : Όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά τα οποία κατά περίπτωση, εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασής τους.

Γ) Τα Νομικά Πρόσωπα : Ισχύουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, πλην του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Επίσης τα συμμετέχοντα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν με την προσφορά τους το ισχύον Καταστατικό τους με βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις. Τέλος στην περίπτωση που τα Νομικά πρόσωπα θα εκπροσωπηθούν με τρίτο πρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετική επιστολή, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νόμιμου ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. Δ) Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι Ισχύουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων α, β, γ, δ και ε της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου. Ε) Οι Συνεταιρισμοί : Ισχύουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων α, γ, δ και ε της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου. ΣΤ) Οι Κοινοπραξίες : Το συστατικό έγγραφο και όλα τα σχετικά που αφορούν τα κοινοπρακτούντα μέλη (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα). Εάν οι προμηθευτές υποβάλουν προσφορές με αντιπροσώπους τους, υποβάλουν μαζί με την προσφορά σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδοτική επιστολή αντιπροσώπευσης, επικυρωμένης για το γνήσιο της υπογραφής τους.

ΙΙ. Απαιτήσεις Ε.Ο.Π. Οι απαιτήσεις της Ε.Ο.Π. που καλείται να καλύψει ο προμηθευτής ανάδοχος που θα επιλεγεί, αφορούν σε :

 • Ποιότητα του αθλητικού υλικού
 • Όρους παράδοσης του αθλητικού υλικού
 • Οικονομικά ανταλλάγματα προς την Ομοσπονδία.

Α. Ποιότητα αθλητικού υλικού Το αθλητικό υλικό θα πρέπει να είναι άριστο ποιοτικά και να πληροί τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (U.C.I.).

Β. Όροι παράδοσης αθλητικού υλικού Το αθλητικό υλικό θα παραδίδεται κάθε φορά την ημερομηνία την οποία προτείνει η Ομοσπονδία και πάντως όχι αργότερα του ενός μήνα, μετά την κοινοποίηση στον προμηθευτή από την Ε.Ο.Π. σχετικής επιστολής που θα περιλαμβάνει την πλήρη λίστα του παραγγελθέντος ποδηλατικού υλικού. Η παράδοση θα γίνεται στα γραφεία της Ε.Ο.Π. ή σε όποιον άλλο χώρο ορίζει κάθε φορά η Ομοσπονδία.

Γ. Οικονομικά ανταλλάγματα Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί θα καταβάλει στην Ε.Ο.Π. τα οικονομικά ανταλλάγματα της προσφοράς του (άρθρο 2 παρ. 1 της παρούσας).

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να περιέχονται στο φάκελο συμμετοχής. Στο φάκελο αυτό πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα : α) Η λέξη «προσφορά» β) Η πλήρης επωνυμία της Ε.Ο.Π. γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) Τα στοιχεία του αποστολέα 2. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τους προσφέροντες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Το νόμισμα της αξίας των προσφερομένων υλικών θα είναι σε ευρώ. Ο αναλογούν ΦΠΑ θα αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε είδος και δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην αξία των υλικών. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο και τοποθετημένο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 4. Προσφορές οι οποίες θα φέρουν σβησίματα, ξυσίματα ή διορθώσεις, χωρίς να είναι σφραγισμένες και μονογραφημένες στα σημεία αυτά από τους προσφέροντες, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Προσφορές που θα είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένες, έτσι ώστε να καθιστούν την αντικειμενική αξιολόγησή τους αδύνατη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Η συμμετοχή νοείται από πλευράς των συμμετεχόντων ως ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης.

Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η κατακύρωση ή όχι του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προσφορών εναπόκειται στη κρίση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. το οποίο μπορεί να κρίνει ελεύθερα για την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σε συνδυασμό με χορηγικό πρόγραμμα, και μπορεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση του να προτιμήσει οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες αν κρίνει αυτό σκόπιμο και προς το συμφέρον της Ομοσπονδίας, ή να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τους ίδιους ή νέους όρους, χωρίς από όλες αυτές τις ενέργειες να προκύπτει δικαίωμα ή αξίωση των μετασχόντων στην παρούσα διαδικασία, κατά της Ε.Ο.Π. Ο χορηγός – προμηθευτής που θα επιλεγεί κατά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει τα εξής νομιμοποιητικά έγγραφα : 1. Εάν πρόκειται για Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, καταστατικό καταχωρημένο στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 2. Εάν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, καταστατικό δημοσιευμένο στο Φ.Ε.Κ. με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησής του, καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Για την κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς σε ανάδοχο λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια : α. Το ύψος επιπλέον παροχών – χορηγίας προς την Ε.Ο.Π. β. Η θεσμοθέτηση πριμ σε αθλητές και αθλήτριες για την κατάκτηση μεταλλίων σε Παγκόσμιες και Πανευρωπαϊκές διοργανώσεις, για τα προαναφερόμενα Ολυμπιακά αθλήματα. γ. Το προφίλ και οι δραστηριότητες του χορηγού – προμηθευτή (νομική μορφή, χρηματοοικονομικά μεγέθη, παρουσία στην ελληνική αγορά, αξιοπιστία, εντυπώσεις από παλαιότερη συνεργασία κ.λ.π.). Αναλυτικά θα πρέπει να εκτεθεί η σχέση με την μητρική εταιρεία (εφόσον υπάρχει) ή σε περίπτωση διανομέα, η διάρκεια του συμβολαίου με την παραγωγό εταιρεία, ο αποκλειστικός χαρακτήρας αυτού (εφόσον υπάρχει) κ.λ.π. δ. Ανάλογη εμπειρία της εταιρείας στο χώρο της ποδηλασίας. ε. Η Επιτροπή Προμηθειών και η Ε.Ο.Π. θα λάβουν σοβαρά υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης και προσφορές που καλύπτουν σε μικρότερο βαθμό (σε είδος και σε χρήμα) τις απαιτήσεις της Ομοσπονδίας, σε περίπτωση που δεν κατατεθούν προσφορές που να αγγίζουν ή να ξεπερνούν τις απαιτήσεις της.
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 1. Στον χορηγό – προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : α. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. β. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα. 3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Π. μπορεί να ανακηρύξει ως ανάδοχο το δεύτερο κατά σειρά αξιολογημένο υποψήφιο προμηθευτή ή να προκηρύξει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ή χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΣΥΜΒΑΣΗ

 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Ομοσπονδία η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης β. Τα συμβαλλόμενα μέρη γ. Τα προσφερόμενα ποδηλατικά υλικά και τις αντίστοιχες τιμές αυτών δ. Το είδος ή το οικονομικό αντίτιμο της χορηγίας ή αμφότερα που θα καταβάλλει ο ανάδοχος ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών ι. Τον τρόπο και χρόνο καταβολής από τον ανάδοχο των χρηματικών ποσών Η σύμβαση καταρτίζεται και θεωρείται κατά τα νόμιμα. 3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός αν υπάρχουν κατάδηλα σφάλματα ή παραδρομές. 4. Η σύμβαση τροποποιείται, όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών της Ε.Ο.Π. 5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Προμηθειών ως ασήμαντο και όταν καταβλήθηκαν από τον ανάδοχο τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά. β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε και εισπράχθηκαν τα ως άνω ποσά. γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

 1. Ο ανάδοχος της συμφερότερης προσφοράς υποχρεούται να παραδίδει τμηματικά τις ποσότητες των ειδών που θα παραγγέλλει η Ε.Ο.Π. εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών, το αργότερο, από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Ομοσπονδίας, που θα αναφέρει ρητά τον τόπο παράδοσης και κατάλογο του ποδηλατικού υλικού.
 2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αδυνατεί να παραδώσει το είδος ή τα είδη που του έχουν κατακυρωθεί, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Ε.Ο.Π., ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος προμηθειών, να παραταθεί μέχρι το ½ αυτού. Το αίτημα για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υποβάλλεται από τον ανάδοχο πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 1. Η ισχύς του συμφωνητικού που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια από 20/4/2016 μέχρι 31/12/2016. 2. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εφόσον το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με αυτήν. 3. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που ήθελε υποστούν τα νόμιμα συμφέροντά του από αντισυμβατική ενέργεια ή παράλειψη του αντισυμβαλλόμενου μέρους να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει να εκτελέσει με τη σύμβαση αυτή. 4. Όλα τα άρθρα της έγγραφης σύμβασης θα είναι ουσιώδη και δεν μπορεί να τροποποιηθούν παρά μόνο με έγγραφη κοινή συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων μερών. 5. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με ή εξ αφορμής του παρόντος συμφωνητικού, που θα υπογραφεί, αρμόδια να την επιλύσουν συμφωνείται ότι είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 6. Η έγγραφη σύμβαση θα υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία αντίτυπα και ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει από ένα, ενώ το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θεωρώντας ότι η πρότασή μας είναι ενδιαφέρουσα και ρεαλιστική, δίνοντας στην Εταιρία σας τη δυνατότητα να προβάλει με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα της στη χώρα μας, ενόψει των Ολυμπιακών Aγώνων του 2016, αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη θετική ανταπόκριση κάθε ενδιαφερόμενου το συντομότερο και είμαστε στη διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε διευκρίνιση.

Με τιμή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΑΡΡΗΣ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ