Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 22022-2024

ΔΑΑ203851_Ανάθεση Καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών – Τεχνικών συμβούλων 2021-2022